14 October 2010

Handbook for media literacy

This blog post is for the dutch readers.

Stichting Kind Online - het Kenniscentrum Jeugd en Media heeft een handboek gepubliceerd over mediawijsheid op school. Het is een praktische gids en inspiratie voor het onderwijs.

"Scholen hebben de opdracht gekregen leerlingen mediawijs te maken. De uitvoering van deze opdracht wordt helemaal aan het onderwijs zelf gelaten. Maar hoe doe je dat? Er zijn nog geen duidelijke leerlijnen, er is weinig theorie over mediawijsheid in het onderwijs en bestaand lesmateriaal is vaak lastig te vinden. Nog afgezien van het feit dat docenten zich niet vaardig genoeg voelen om zichzelf te zien als docent mediawijsheid.

Kortom: wil het onderwijs aan de slag kunnen met de implementatie van lessen in mediawijsheid, dan zijn er concrete handvatten nodig.

Het Handboek Mediawijsheid op School biedt die concrete handvatten. Om te beginnen voor het vormen van een visie: we onderzoeken wat het betekent om mediawijs te zijn en komen uit bij de stelling dat het mediawijs maken van leerlingen deel uitmaakt van hun burgerschapsvorming."


Het boek is op de website gratis te downloaden.

No comments:

Post a Comment